หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

DSCN3981

โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพันขัน ประจำปี 2559

12507156_936718479753075_6795078394714346182_n

งานกีฬา อปท.สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 หินกองเกมส์ ณ เทศบาลตำบลหินกอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพันขัน  ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา […]