หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

15327786_1342963109103898_344641468_n

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ หนองโนนเหลี่ยม ม.7 ตำบลบ่อพันขัน

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ หนองโนนเหลี่ยม ม.7 ตำบลบ่อพันขัน

IMG_1899

โครงการ อบต.ภักดิ์รวมใจรักพื้นที่สีเขียวและปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ

โครงการ อบต.ภักดิ์รวมใจรักพื้นที่สีเขียวและปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ

13151

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด