ธันวาคม 09 2016
15327786_1342963109103898_344641468_n

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ หนองโนนเหลี่ยม ม.7 ตำบลบ่อพันขัน

15281096_1343200469080162_91958610_n 15301062_1342963215770554_1551180168_n 15310363_1342963239103885_1906686252_n 15310735_1343200489080160_648788592_n 15319542_1342963112437231_193461939_n 15327786_1342963109103898_344641468_n