มีนาคม 01 2016
12507156_936718479753075_6795078394714346182_n

งานกีฬา อปท.สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 หินกองเกมส์ ณ เทศบาลตำบลหินกอง

12540853_1029898743699235_6771095390975539581_n12631268_1029687900386986_3608404529128292344_n12507156_936718479753075_6795078394714346182_n 12565569_1029686080387168_2443573004115131059_n 12573089_1029687880386988_6103449072974145262_n 12573941_1029688280386948_9194956194242499934_n 12631304_1029688243720285_3110115968575613839_n 946127_1029899567032486_4722425358816764046_n

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพันขัน  ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด  ครั้งที่ 5  ณ  เทศบาลตำบลหินกอง