กุมภาพันธ์ 23 2016
img11

แหล่งท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

– บ้านหนองยาง  หมู่ที่ 2  ตำบลบ่อพันขัน  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

– บ้านหนองหูลิงน้อย  หมู่ที่ 3  ตำบลบ่อพันขัน  อำเภอสุวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด

– บ้านแคน  หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อพันขัน  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

ร้านอาหาร

ร้านอาหารประจำตำบล ร้านแนะนำ

-ร้านก๋วยเตี๋ยว  (ทางเข้าบ้านส่อง หมู่ที่ 4)