ผลิตภัณฑ์ชุมชน

โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลิตภัณฑ์ :       ผ้าไหม รหัสสินค้า : 451107 – Ao1 ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้าและเครื่องแต่งกาย

สถานที่จัดจำหน่าย กลุ่มสตรีทอผ้าไหม

     บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 5 บ้านแคน ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130 ติดต่อ : นางบัวลา   ขันอาษ     โทรศัพท์ : 043 – 581638

สินค้าจากจังหวัด : จ. ร้อยเอ็ด              ราคา     1,500.00   บาท