ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพันขันได้ทางไหนบ้างคะ

ตอบ: โทรศัพท์ : 043-611-259

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพันขัน คืออะไรคะ

ตอบ: ” บ่อพันขันน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ ”

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพันขัน เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.